Slyröjning

 

Behöver du röja bort sly från vägkanter?
Har du åkrar el. inägor som håller på att förbuskas?

lösningen kan vara:

Maskinell röjning med traktor och Kronos kedjeröjare

Hem
Produkter
Produktionsinfo.
Vedfakta
Priser
Övr. tjänster
 

070-5704234

e-post:
order@siljansved.se

kartan

faktaruta

Kronos Predator 1700 M är en robust slyröjare för röjning av dikeskanter, vägrenar och gammal åkermark. Kraftöverföringen från sidoförskjutningsmekanism möjliggör ett stort arbetsområde.  Som klippverktyg fungerar två ø 13 mm kättingar av härdat stål, ø 10 mm kätting finns också att fås för klenare vegetation. Kätting har visat sig vara det mest ekonomiska alternativet vid röjning av buskar i stenig och svår miljö. Kättingen är överlägsen när det gäller att hämma återväxten, eftersom den splittrar stubbarna så att de torkar ut.
arbetsbredd: 1,7m
 Öppningen är 
rundad för att få bästa möjliga klippeffekt. Max räckvidd räknat från traktorns centrum är 4,55mkontakta oss för mer info:

& 070 5704 234
order@siljansved.se

så här funkar det: -se youtube-filmen